Μαιευτική-Γυναικολογία

Οι γυναικολογικές επεμβάσεις – λαπαροσκοπικές στο σύνολό τους, όπως και οι ενδοσκοπήσεις (υστεροσκόπηση επεμβατική ή μη), λαμβάνουν χώρα σε κλινικές με τις οποίες συνεργάζομαι.

 

Με τη χρήση όλων των απαραίτητων μηχανημάτων, προσαρμόζω την πρακτική – κλινική – κλασική μαιευτική γυναικολογία στη σύγχρονη εποχή.

 

 

ΜΑΣΤΟΣ
ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ